เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

วางแผนย้ายบ้านอย่างถูกวิธี

วางแผนย้ายบ้านอย่างถูกวิธี

 

    เมื่อต้องย้ายออกจากบ้านเดิมไปอยู่บ้านใหม่ ก่อนจะทำการย้ายของทั้งหลาย จะต้องมีการวางแผน
หรือเตรียมการเรื่องต่างๆล่วงหน้า เพื่อให้การย้ายของราบรื่น และเรียบร้อย
และต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนทำการย้ายบ้าน


1. แจ้งที่อยู่ใหม่ให้ทุกคนที่ต้องการให้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นที่บริษัทฯ ,ธนาคาร ,ญาติพี่น้อง หรือ
เพื่อนฝูง เพื่อจะได้ไม่มีการส่งพัสดุ หรือจดหมายมายังที่อยู่เก่า

2. แบ่งของในบ้านออกเป็นเป็นหมวดหมู่และทำการบรรจุลงหีบห่อ แล้วเขียนหมวดและที่หมาย
ลงไว้บนหีบห่อ เพื่อเตรียมนำส่ง ไปยังที่ที่ต้องการ เช่น ของที่จะย้ายไปบ้านใหม่
,ของที่จะให้เพื่อนหรือญาติ หรือ ของที่จะทิ้ง…ฯลฯ

3. หีบห่อที่บรรจุของควรแสดงรายการของสิ่งของที่บรรจุอยู่ เพื่อง่ายต้องการนำออกมาจัดที่บ้านใหม่

4. ว่าจ้างช่างฝีมือต่างๆล่วงหน้าเพื่อให้ทำการรื้อถอนของบางอย่างที่รื้อถอนเองไม่ได้ และต้องการนำไปยังบ้านใหม่โดยของนั้นไม่เสียหาย เช่น โคมไฟ ,ตู้เสื้อผ้า ,ชุดครัว หรือ ต้นไม้...ฯลฯ

5. นัดหมายช่างฝีมือต่างๆล่วงหน้า สำหรับการติดตั้งของที่ไม่สามารถติดตั้งเองได้

6. ควรว่าจ้างบริษัทรับจ้างขนย้ายมืออาชีพ ที่จะช่วยย้ายของได้ภายในวันเดียว

7. ตรวจบ้านใหม่ก่อนจะย้ายของเข้า ว่าทุกอย่าง เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า งานตกแต่ง...ฯลฯ พร้อมแล้วสำหรับการย้ายเข้าอยู่อาศัยหรือไม่

ที่มา : Baansuansabuy.com

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่