เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

รฟม.ยอมปรับแบบสายสีน้ำเงินบนถนนจรัญฯช่วงแยกบางขุนนนท์

รฟม.ยอมปรับแบบสายสีน้ำเงินบนถนนจรัญฯช่วงแยกบางขุนนนท์

ประเด็นความขัดแย้งระหว่างกรุงเทพมหานคร(กทม.) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟ 
ม.) กรณีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ส่งผลให้แผนการก่อสร้างโครงการอาจจะต้องล่าช้า 
ออกไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกร่วมกัน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากต้อง 
รอให้รัฐบาลใหม่แถลงนโยบายบริหารราชการก่อน 

สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ก่อน 
หน้านี้จะมีการประชุมระหว่างกทม.และรฟม.ในวันที่ 18 ส.ค. เรื่องปัญหาการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
ส่วนต่อขยายช่วงตากสินและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค ที่สถานีบางหว้า แต่ 
การประชุมต้องเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์ถัดไป เพื่อรอการแถลงนโยบายบริหารราชการของรัฐบาลชุดใหม่ก่อน 

ธนา วิชัยสาร รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบีที 
เอสส่วนต่อขยายช่วงตากสิน และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพงบางแค มีปัญหาเกี่ยวกับ 
แนวเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้าที่บริเวณสถานีบางหว้าเป็นระดับความสูงเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนของเส้นทางส่วนต่อ 
ขยายตากสินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกทม.นั้น ปัจจุบันผู้รับเหมาได้เริ่มก่อสร้างแล้วระยะหนึ่ง จึงเตรียมเสนอ 
ข้อหารือกับทางสนข.ว่า กทม.มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แบบก่อสร้างเดิม หรือหากต้องปรับแบบก็จะสามารถปรับ 
ได้ไม่มากนัก ขณะที่รฟม.ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง จึงควรที่จะต้องเป็นฝ่ายปรับแบบ ทั้งนี้ กทม. 
พร้อมและยินดีชี้แจงรายละเอียดต่างๆต่อที่ประชุม 

ขณะที่รณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง 
ประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)รฟม. ได้นำประเด็นปัญหาการก่อสร้าง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค ระยะทาง 27 กิโลเมตรที่กทม.สั่งไม่ให้ 
ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 4 สัญญาเข้าพื้นที่ให้บอร์ดพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหา โดยอาจจะให้หารือ 
ร่วมกันในระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารกทม.และกระทรวงคมนาคมต่อไป 

ปัญหาทั้งหมดเกิดจากตลอดเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีการก่อสร้างที่ทับซ้อนหลายโครงการ 
เช่น บนถนนจรัญสนิทวงศ์มีงานอุโมงค์ ทางลอด งานแก้ปัญหาการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช งาน 
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวอาจจะกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างได้ หาก กทม.ยังไม่ยอมส่งมอบพื้นที่ภายในช่วง 
1-2 เดือนนี้ ส่วนทางออกรฟม.อาจจะต้องปรับแบบก่อสร้างที่ทับซ้อนกับงานก่อสร้างของกทม.โดยแนวทางปรับ 
แบบ อาทิ บนถนนจรัญฯช่วงระหว่างทางแยกบางขุนนนท์ ในช่วงที่ไซต์งานก่อสร้างทับซ้อนกับแนวก่อสร้าง 
รถไฟฟ้าสายสีแดง และสามแยกไฟฉาย อาจปรับแบบด้วยการยกระดับความสูงทางวิ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เมตร 
เป็นต้น 

แหล่งข่าวจากผู้รับเหมาก่อสร้างกล่าวว่า ปัญหาเกิดจาก รฟม.ไม่ได้ออกแบบรายละเอียดร่วมกับกทม. ตั้งแต่ 
เริ่มโครงการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รฟม.จะต้องเชิญกทม.มาร่วมประชุมหรือเป็นกรรมการในการออกแบบ 
ก่อสร้างด้วย 

ด้านสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของรฟม.และกทม.ที่ 
จะต้องหารือร่วมกันเพื่อหาทางออก และต้องเร่งหาข้อยุติโดยเร็ว และจะต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อแผนการ 
ก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีกำหนดสร้างเสร็จและเปิดบริการในปี 2559 

ที่มา : ผู้จัดการรายสัปดาห์ [ 29-08-2011 ]

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่