เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ออมสินรุกขาย NPA อัดสินเชื่อวงเงิน 105%

ออมสินรุกขาย NPA อัดสินเชื่อวงเงิน 105%

นายทรงกรด มงคลวัจน์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารออมสิน จำกัด 
เปิดเผยว่า ปัจจุบันออมสินมีทรัพย์สินรอการขาย หรือ เอ็นพีเอ กว่า 2,500 รายการ มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท 
ทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยในจำนวนดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยวถึง70% ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เขตรอบ 
ปริมณฑล ระดับราคา 5 แสน-1 ล้านบาทจากอดีตธนาคารจะมีสินทรัพย์จำนวนไม่มากแต่เนื่องจากได้ปรับเปลียน 
วิธีการแก้หนี้ใหม่ หันมาใช้วิธีโอนทรัพย์ชำระหนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ธนาคารไม่สูญเสียโอกาสในการ 
นำทรัพย์กลับมาบริหารจัดการ เพื่อให้ขายได้ในราคาที่สูงกว่าขั้นตอนของการบังคับคดี 

 ในเบื้องต้นจะต้องเ ร่งทำกา รประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้ว่าออมสินมีบ้านมือสองขาย อย่างไรก็ตามธนาคาร 
มีข้อได้เปรียบที่มีสาขามากถึง 700 สาขาทั่วประเทศ ดังนั้น จึงสนับสนุนการทำกิจกรรมการตลาดผ่านสาขาและ 
จัดงานมหกรรมบ้านออมสิน 54 ลดทั่วไทยซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังร่วมออกบูทในงานต่างๆ เพื่อ 
ประชาสัมพันธ์สินทรัพย์ของธนาคาร  

นอกจากนี้ ยังได้สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานสาขาของธนาคารโดยให้ค่าคอมมิชชัน 2%ของราคาสินทรัพย์ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจและมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ซื้อธนาคารได้ให้สินเชื่อสูงสุดถึง 105% 
ของราคาสินทรัพย์ แบ่งเป็น 95% เป็นวงเงินซื้อ และอีก10% เป็นวงเงินปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน 

สำหรับเป้าหมายการขายในปีนี้ตั้งไว้ที่ 250 ล้านบาท หรือประมาณ 500 รายการ โดยที่ผ่านมามียอดขายไป 
แล้ว 180 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการ 70-80 ล้านบาท ส่วนกรณีที่กรมบังคับคดีหยุดการบังคับคดีชั่วคราว 
เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย และเตรียมเปิดบังคับคดีอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
อาจทำให้มีความสินทรัพย์ไหลเข้ามาอีกจำนวนมากในปีหน้า 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน [ 07-10-2011 ]

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่